Monday, July 15, 2019

Sheet Nhạc Bài Dậy Mà Đi
HỢP ÂM

Dậy mà [A] đi, dậy mà [E] đi 
[A] Ai chiến thắng không hề chiến [E] bại 
Ai nên [D] khôn không khốn một [E] lần 
Dậy mà [A] đi, dậy mà [E] đi 
[A] Dậy mà [E] đi hỡi đồng bào [A] ơi 

Đừng tiếc [A] nữa cần chi khóc mãi 
Dậy mà đi sông núi đang [E] chờ 
Dậy mà [A] đi, dậy mà [E] đi 
[A] Dậy mà [E] đi hỡi đồng bào [A] ơi 

Bao nhiêu năm [A] qua dân ta sống không nhà 
Bao nhiêu năm [Bm] qua dân ta chết xa [E] nhà 
Dậy mà [A] đi, dậy mà [E] đi 
[A] Dậy mà [E] đi hỡi đồng bào [A] ơi
BLOG SHEET NHẠC PIANO TỔNG HỢP, ĐƯỢC SƯU TẦM TRÊN MẠNG VÀ TỪ CÁC NGUỒN KHÁC NHAU, RẤT MONG CÁC BẠN ĐÓNG GÓP VÀ CHO Ý KIẾN. HÃY CHIA SẺ sheet nhạc piano CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.