Friday, September 27, 2019

Sheet Nhạc Bài Bến CũHỢP ÂM

Bến [G] ấy ngày [Bm] xưa
Người [C] đi [Am] vấn vương biệt [G] ly
[Bm] Gió cuốn muôn [C] phương về [D7] đây
Thấy [Am] bóng [D7] người về hay [G] chăng?[C][G]

Xa nhau bến [Bm] xưa ngày ấy
[D7] Anh [C] đi thế thôi từ [G] đây
[E7] Sầu chết bên [Am] lòng
[D7] Hồn nặng nhớ [G] mong [C][G]

Biết [Em] đi sầu em [D7] mong
Nhưng ngàn dân đang [G] ngóng
Dưới [G] trời gió [Am] mưa
[D7] Làn gió chiều [G] đưa [C][G]

Xa nhau bến [Bm] xưa ngày ấy
[D7] Anh [C] như bóng mây hồng [G] trôi
[E7] Về chốn xa [Am] vời
[D7] lòng nặng nhớ [G] mong [C][G]

Cố [Em] quên sầu thương [D7] đi
Anh nguyện đi theo [G] gió
Chớ buồn khóc [Am] chi
[D7] Càng khổ người [G] đi [C][G]

Bến ấy ngày [Bm] xưa
Chờ [C] mong [Am] vấn vương lòng [G] ta
[Bm] Gió cuốn mây [C] trôi về [D7] đâu
Cố [Am] nén [D7] sầu lòng bao [G] năm [C][G]
BLOG SHEET NHẠC PIANO TỔNG HỢP, ĐƯỢC SƯU TẦM TRÊN MẠNG VÀ TỪ CÁC NGUỒN KHÁC NHAU, RẤT MONG CÁC BẠN ĐÓNG GÓP VÀ CHO Ý KIẾN. HÃY CHIA SẺ sheet nhạc piano CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.