Sheet Nhạc Bài Màu Mắt Nhung

FREE Sheet Music PDF for Piano | Download and Print Sheet Music PDF. ✅ FREE Piano Sheet Music PDF, Pop, Rock, Movie Soundtrack, Musical, Christmas, ...

HỢP ÂM

Con [C] đường trơn [Em7] ướt tiễn [Dm] em ra đi chiều [Am] nay
Mùa thu mưa [F] bay vùi [G] trong mắt em đợi [C] chờ
Chờ em nơi hẹn [F] cũ, chờ em trên lối [C] xưa
Một ần yêu [F] thương cho [C] nhớ nhung làm [G] cơn mưa.

Em về nơi [Em7] ấy thiếu [Dm] em vắng đi ngày [Am] vui
Này em yêu [F] ơi dù [G] cho cách xa nghìn [C] trùng
Mong rằng em đừng [F] quên, nơi đây có một [C] người
Còn yêu [F] em màu mắt nhung tuyệt [C] vời

Màu mắt [G] nhung anh đã [Dm] yêu,
và anh [F] sẽ mãi yêu trọn [C] đời
Màu mắt [G] nhung, ôi màu mắt [C] nhung
Anh trót [G] yêu

Em về chốn [Em7] ấy có [Dm] hay nơi đây có một [Am] người
Vòng tay đơn [F] côi về [G] ôm gối chăn đợi [C] chờ
Chờ em nơi hẹn [F] cũ, chờ em trên lối [C] xưa
Người tôi [F] yêu màu mắt nhung tuyệt [C] vời 

Previous
Next Post